Home > Onderzoeksresultaten > Welzijn algemeen

Publicaties van de WOWD:
welzijn in algemene zin

 


WOWD lanceert website: www.WOWD.nl
A. Winkel, R. den Blanken, J.J. van Doormaal, J.F. Gaiser, J. Hilbers, R. Reiling, J. van der Sluis, W. van Stralen, L.W. van der Waart (2017). Spoor der Kampioenen jrg. 16, nr. 7, p. 64-65. Tevens gepubliceerd in de NPO nieuwsbrief ‘Op (de) Hoogte’ van 24 februari 2017.

Samenvatting
Na enkele maanden van bouwen is het zover: op vrijdag 24 februari 2017 lanceerde de WOWD de website www.WOWD.nl via dit artikel in de NPO nieuwsbrief ‘Op (de) Hoogte’ en in het duivensporttijdschrift Spoor der Kampioenen. In dit artikel vertelt de WOWD wie ze is en welke vruchten duivenliefhebbers, bestuurders en andere geinteresseerden van deze website kunnen plukken. Het hart van de website is de ‘online boekenkast’ (WOWD.nl > Publicaties) waarin alle publicaties sinds midden jaren negentig voortaan als PDF te raadplegen zijn. De WOWD hoopt dat deze nieuwe website mag bijdragen aan het op een verantwoorde manier houden en spelen van duiven waarbij de liefde voor de duif central staat.

[PDF, 1.4 MB]


Postduivenpredatie door roofvogels: een reactie van de WOWD
W. van Stralen, A. Winkel, R. den Blanken, J.F. Gaiser, J.F.M. Hilbers, L.W. van der Waart (2013). Spoor der Kampioenen jrg. 12, nr. 17, p. 31–32.

Samenvatting
In maart en april van 2013 vielen opvallend veel volwassen postduiven ten prooi aan roofvogels bij het dagelijks uitvliegen rond het thuishok. Aan de WOWD werd gevraagd om een reactie op dit fenomeen. Hoewel het thema predatie van duiven niet direct bij de WOWD thuis hoort, is toch een korte bronnenstudie verricht. Uit de literatuur, vogeltellingen en navraag bij roofvogelexperts bleek dat er in de laatste tien jaar geen forse toename heeft bestaan in het aantal stand- en broedvogels van Havik, Sperwer en Slechtvalk. Het fenomeen is vermoedelijk veroorzaakt door: (1) een koud voorjaar waardoor roofvogels onderweg naar Scandinavië “bleven hangen”, resulterend in een tijdelijk verhoogd aantal roofvogels, (2) een klein aanbod van wilde prooidieren na een koude winter, en (3) het feit dat veel duiven na de winter vrij zwaar en weinig getraind waren hetgeen ze minder wendbaar maakt tijdens  pogingen aan een roofvogel te ontsnappen.

[PDF, 2.2 MB kB]


Ongerief bij postduiven?
L.W. van der Waart, G.A. van Oortmerssen, J.F. Gaiser, J. van der Sluis (2010). Een commentaar op de ongeriefanalyse m.b.t. duiven in paragraaf 6.4 van het rapport “Ongerief bij gezelschapsdieren” van Wageningen UR Livestock Research en Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht van september 2010. 19 p.

Samenvatting
In 2010 bracht Wageningen UR Livestock Research een rapport uit getiteld “Ongerief bij gezelschapsdieren” (WLR Rapport 374). In dit rapport wordt in paragraaf 6.4 een analyse uitgevoerd van het optreden van ongerief bij het houden van post- en sierduiven. De analyse laat een aantal bronnen van ongerief zien die de WOWD onderschrijft. Het concept van paragraaf 6.4 bevatte destijds echter ook veel feitelijke onjuistheden. Navraag bij de auteurs van WLR Rapport 374 leerde dat de analyse gebrekkig, oppervlakkig en zonder betrekking van de expertise van de WOWD was verricht. Vanwege de vele manco’s in het rapport heeft de WOWD een inhoudelijk commentaar geschreven aan de auteurs. De auteurs erkenden de tekortkomingen, maar hebben omwille van financiële en tijdsdruk slechts de meest prominente fouten willen verbeteren. Het huidige rapport bevat hierdoor nog steeds veel feitelijke onjuistheden en gaat geheel voorbij aan het vele werk van de WOWD ter verbetering van het welzijn van duiven. In het document “Ongerief bij postduiven?” vindt u het inhoudelijk commentaar van de WOWD.

[PDF, 273 kB]


In 1999 en 2000 gaf de NPO een eigen bondsblad uit, genaamd ‘Duivenpost’. Thans vervult de digitale nieuwsbrief ‘Op (de) Hoogte‘ deze functie. In dit bondsblad publiceerde de WOWD een serie artikelen over het welzijn van postduiven en aanverwante zaken. De artikelenserie introduceert de werkgroep WOWD en vervolgens het thema welzijn in de duivensport.

Over het welzijn van postduiven en aanverwante zaken – Aflevering 4: welzijn, wat moeten we ermee?
G.A. van Oortmerssen, J.F. Gaiser, J. Hooimeijer, J. van der Sluis, C. Reizevoort, L.W. van der Waart (1999). Duivenpost jrg. 1, nr. 4, p. 6-9.

 [PDF, 1.8 MB]

Over het welzijn van postduiven en aanverwante zaken – Aflevering 3: nogmaals welzijn, wat is dat?
G.A. van Oortmerssen, J.F. Gaiser, J. Hooimeijer, J. van der Sluis, C. Reizevoort, L.W. van der Waart (1999). Duivenpost jrg. 1, nr. 3, p. 6-9.

 [PDF, 2.2 MB]

Over het welzijn van postduiven en aanverwante zaken – Aflevering 2: welzijn, wat is dat?
G.A. van Oortmerssen, J.F. Gaiser, J. Hooimeijer, J. van der Sluis, C. Reizevoort, L.W. van der Waart (1999). Duivenpost jrg. 1, nr. 2, p. 6-9.

 [PDF, 1.9 MB]

Over het welzijn van postduiven en aanverwante zaken – Aflevering 1: wie of wat is de WOWD?
G.A. van Oortmerssen, J.F. Gaiser, J. Hooimeijer, J. van der Sluis, C. Reizevoort, L.W. van der Waart (1999). Duivenpost jrg. 1, nr. 1, p. 6-9.

 [PDF, 1.9 MB]