Home > Onderzoeksresultaten > Gezondheid & ziekte

 

Publicaties van de WOWD:
welzijn in relatie tot gezondheid en ziekte

 


Vogelgriep een bedreiging voor de postduif?
J.J. van Doormaal en L.W. van der Waart (2018). Artikel gepubliceerd in de NPO nieuwsbrief ‘Op (de) Hoogte’ van 19 januari 2018, 7 p.

Samenvatting
Deze winter is er in Nederland opnieuw griep vastgesteld bij vogels (vogelgriep of Aviaire Influenza), in dit geval bij eenden. Maar wat is het vogelgriepvirus precies? Kunnen postduiven ook vogelgriep krijgen? En is behandeling van of vaccinatie tegen het vogelgriepvirus bij postduiven zinvol? In dit artikel geeft de WOWD uitgebreid antwoord op deze belangrijke vragen aan de hand van de stand van kennis in de wetenschappelijke literatuur.

[PDF, 65 kB]


Is het nieuwe gevaarlijke Australische duivenvirus op weg naar Europa?
J.J. van Doormaal en L.W. van der Waart (2017). Artikel gepubliceerd in de NPO nieuwsbrief ‘Op (de) Hoogte’ van 27 november 2017, 3 p.

Samenvatting
In twee eerdere artikelen ging de WOWD in op het nieuws rondom het nieuwe rotavirus dat bij postduiven in Australië is opgedoken en daar tot ziekte en sterfte leidt. Dit artikel geeft een update van de stand van zaken en pleit ervoor dat elk contact tussen duiven uit Australië en Tasmanië met duiven uit andere landen vermeden wordt. De FCI heeft deelname van Australische duiven aan alle tentoonstellingen en éénhoksraces georganiseerd door de FCI verboden. Dit moet echter gelden voor alle activiteiten die worden georganiseerd, ook buiten deze landen en buiten de FCI organisatie. Als men Australië of Tasmanië bezoekt is het meer dan raadzaam geen duivenhokken te bezoeken. Omgekeerd is ook het bezoek van een liefhebber uit Australië of Tasmanië aan een buitenlands hok ongewenst.

[PDF, 45 kB]


Nieuwe infectieziekte bij Australische postduiven blijkt veroorzaakt door rotavirus
J.J. van Doormaal en L.W. van der Waart (2017). Artikel gepubliceerd in de NPO nieuwsbrief ‘Op (de) Hoogte’ van 3 februari 2017, 3 p.

Samenvatting
Recent brachten we het nieuws dat er in Australië een nieuwe infectieziekte bij postduiven is opgedoken die een leverontsteking veroorzaakt. Tussen 15 en 45% van de duiven overleeft de ziekte niet. Het vermoeden werd uitgesproken dat er sprake was van een reovirusinfectie. Nader onderzoek heeft inmiddels aan het licht gebracht dat er echter sprake is een infectie met een rotavirus. In dit artikel zet de WOWD de wetenschappelijke literatuur op een rij over rotavirusinfecties bij postduiven. Hieruit blijkt dat rotavirussen ook bij Europese postduiven vrij algemeen worden aangetroffen. Of en welke ziekteverschijnselen de in Europa aanwezige rotavirussen bij duiven teweegbrengen is niet precies bekend. Nader onderzoek aan het Australische virus suggereert dat bestaande vaccins tegen rotavirusinfecties bij kalveren waarschijnlijk geen bescherming geven tegen het duivenvirus. Daarvoor is een nieuw vaccin nodig.

[PDF, 59 kB]


Ernstige infectieziekte bedreigt postduiven in Australië
J.J. van Doormaal en L.W. van der Waart (2017). Artikel gepubliceerd in de NPO nieuwsbrief ‘Op (de) Hoogte’ van 13 januari 2017, 3 p.

Samenvatting
Zeer recent is in Australië een nieuwe ernstige infectieziekte opgedoken bij postduiven. Vermoed wordt dat het om een virusinfectie gaat, mogelijk een reovirus, die een dodelijke leverontsteking veroorzaakt. In dit artikel zet de WOWD op een rij welke informatie vanuit Australië binnen sijpelt en in de wetenschappelijke literatuur kan worden gevonden. Op basis van de thans beschikbare informatie lijkt het raadzaam dat er momenteel geen duiven uit Australië geëxporteerd worden en dat de Australische liefhebbers voorlopig niet deelnemen aan éénhoksraces buiten Australië.

[PDF, 43 kB]


Circovirus-infecties bij postduiven
L.W. van der Waart, A. Winkel, G.A. van Oortmerssen, J.F. Gaiser, J. van der Sluis (2004). Artikel gepubliceerd in het Nederlands Postduivenhouders Orgaan, jrg. 57, nr. 15, p. 19-21.

Samenvatting
Steeds vaker hoort men spreken over het zogenaamde “circovirus” bij postduiven. Wat is dit voor een virus en waar komt het vandaan? Bij hoeveel duiven komt het voor en in welke landen? Welke symptomen veroorzaakt het virus? Is er een entstof of behandeling? In dit artikel zet de WOWD de antwoorden zo goed mogelijk op een rij op basis van de thans beschikbare kennis.

[PDF, 3.0 MB]


De behandeling tegen Trichomonas gallinae oftewel ‘t Geel
J.F. Gaiser, J. Hooimeijer, G.A. van Oortmerssen, C. Reizevoort, J. van der Sluis, L.W. van der Waart (2000). Duivenpost jrg. 1, nr. 2, p. 6-10.

Samenvatting
In dit artikel beschrijft de WOWD een literatuurstudie naar de effectiviteit van nitroimidazolen (zoals ronidazole en carnidazole) tegen Trichomonas gallinae bij duiven. Uit de gevonden studies blijkt dat geen enkel middel in staat is een besmetting binnen 1 of 2 dagen kuren te elimineren. Blinde kuren en korte kuren zijn uit den boze: juist de sterkere parasieten overleven korte kuren waardoor resistentie tegen nitroimidazolen ontstaat. Geef een kuur: (1) alleen wanneer de dierenarts daadwerkelijk Trichomonas aantreft in een keeluitstrijkje, (2) niet door het drinkwater (want nitroimidazolen lossen slecht op en duiven drinken zeer wisselende hoeveelheden water) maar over het voer dat plakkerig gemaakt kan worden met wat yoghurt of Roosvice, (3) gedurende minimaal vijf dagen, en (4) met een voldoende hoge dosering [N.B. De geadviseerde doseringen in het artikel zijn verouderd. Raadpleeg voor de juiste dosering uw dierenarts]. Uit de studies blijkt verder dat duiven sterk kunnen verschillen in hun gevoeligheid voor Trichomonas besmetting. Liefhebbers die over een microscoop beschikken kunnen hun duiven op ongevoeligheid voor Trichomonas  selecteren.

 [PDF, 3.1 MB]


Besmettelijke ziektes binnen de postduivenliefhebberij
J. Hooimeijer (1999). Duivenpost jrg. 1, nr. 3, p. 30-34

Samenvatting
In dit artikel van dierenarts drs. J. Hooimeijer wordt dieper ingegaan op besmettingen met het herpesvirus, het adenovirus en de Escherichia coli bacterie bij jonge postduiven. De E. coli bacterie is een normale darmbewoner, maar kan pathogeen (ziekmakend) worden wanneer er daarnaast een virusinfectie speelt. Antibiotica zijn alleen werkzaam tegen bacteriën, tegen virussen bestaan geen werkzame middelen. De besproken infecties kunnen bestreden worden door enerzijds te selecteren op gezondheid en vitaliteit zoals ook ‘moeder natuur’ dat doet en anderzijds door managementmaatregelen, zoals het voorkomen van overbevolking en voldoende hygiëne.

WOWD 1999-06 (Duivenpost Jrg 1 Nr 3 Blz 30-34) - Print screen [PDF, 3.1 MB]