Home > Overig > Risico Tabel Lossingen (RTL)

In het verleden zijn er vijf studies verricht naar effecten van het weer en aardmagnetische verstoringen op de thuiskomst van postduiven van wedstrijdvluchten; achtereenvolgens door Joop den Tonkelaar van het KNMI (1972), dr. Günther Schietecat van het KMI in Brussel (1988), dr. Klaus Dornfeldt van de Universiteit Göttingen (1991), Henri Tamboryn van de Belgische MeteoWing Luchtmacht (1992) en door de WOWD (2008). Een overzicht van deze rapportages vindt u op de publicatiepagina over het thema De vlucht.

De WOWD heeft de stand van kennis uit deze rapportages samengevat in een eenvoudige Risico Tabel Lossingen (RTL) als praktische handreiking aan lossingscommissies in de duivensport. Op basis van de huidige stand van kennis vat deze RTL samen welke factoren een gunstige, neutrale, ongunstige of zeer ongunstige invloed hebben op de thuiskomst van de duiven.

 Klik hier om de Risico Tabel Lossingen te openen (PDF, 42 kB)