Home > Over ons > Geschiedenis

Oprichting

De werkgroep WOWD is eind jaren ’80 van de vorige eeuw, ruim 25 jaar geleden, opgericht op initiatief van dierenarts drs. J. van der Sluis en anderen. Deze oprichters waren zich er van bewust dat het houden van postduiven en het beoefenen van de postduivensport alleen verantwoord en levensvatbaar is wanneer de liefde voor de duif en de eigenwaarde, het welbevinden en de gezondheid van de duif centraal staan. Vervolgens realiseerden zij zich dat voor een verantwoorde duivenliefhebberij wetenschappelijke kennis nodig is over de postduif en bijvoorbeeld zijn behoeften. De WOWD is door de oprichters in het leven geroepen om in die kennis te voorzien.

Dierenarts drs. J. van der Sluis, één van de oprichters van de WOWD

Oud-leden

In het verleden hebben verschillende oud-leden een vrijwilligersbijdrage aan de WOWD geleverd, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn:

ing. J.F. (Koos) Gaiser, Delft: voormalig lid WOWD

dr. G.A. (Geert) van Oortmerssen, Haren: voormalig lid WOWD, gouden-spelddrager/erelid van de NPO, gepensioneerd bioloog en lid van de Dier Experimenten Commissie (DEC) aan de Rijksuniversiteit Groningen

C.A.M. (Chris) Reizevoort, Nieuwegein: voormalig secretaris WOWD

drs. J. (Jan) Hooimeijer, Meppel: voormalig lid WOWD en vogeldierenarts te Meppel